Επίβλεψη

Οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία μαζί μου θα πρέπει αρχικά να δουν με προσοχή τόσο το τμήμα έρευνας (research) της προσωπικής μου ιστοσελίδας, όσο και αυτή του εργαστηρίου Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, για να έχουν μια αρχική εικόνα του εύρους δραστηριοτήτων μας. Είναι προφανές όμως ότι, αν και γίνονται σοβαρές προσπάθειες ενημέρωσης, αυτές οι σελίδες δεν είναι πάντοτε άκρως ενημερωμένες με τις τελευταίες ερευνητικές κατευθύνσεις μας.

Επίσης η, συχνά χρησιμοποιούμενη στον ελλαδικό χώρο, «πλάγια ενημέρωση» πιθανόν να έχει αξία όταν γίνεται από παρόντα (ή του προσφάτου παρελθόντος) μέλη του εργαστηρίου μας.

Σε κάθε περίπτωση όμως καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να έλθουν σε άμεση επαφή μαζί μου για να διερευνήσουν τον τρόπο προσέγγισης μας στην έρευνα και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και επιθυμίες τους.

Τα επίπεδα επίβλεψης είναι:

Διπλωματικές Εργασίες

Αφορά τους τελειόφοιτους φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχ/κων ΕΜΠ. Συνήθως η αναζήτηση θέματος και επιβλέποντα καθηγητή γίνεται στην αρχή του 9ου εξαμήνου. Συνίσταται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ΔΕΝ έχουν σημαντικό αριθμό χρεωστουμένων μαθημάτων, αυτή τη πρώτη επαφή να γίνεται στο τέλος του 8ου εξαμήνου.

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Αφορά τους φοιτητές των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • “Συστήματα Αυτοματισμού”, και
  • “Μικρο-συστήματα & Νανο-διατάξεις”

στα οποία συμμετέχω ως διδάσκων. Συνιστώ στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές να έλθουν σε επαφή μαζί μου (ή με οιονδήποτε άλλο διδάσκοντα) όχι στο 1ο εξάμηνο του προγράμματος αλλά στα μέσα του 2ου εξαμήνου όταν θα έχουν μία καλύτερη άποψη του σχετικού προγράμματος. Έτσι θα μπορέσουν (ίσως) να αυξήσουν τη πιθανότητα επιλογής βάσει επιστημονικών κριτηρίων.

Διδακτορικές Διατριβές

Αφορά αποφοίτους ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού που προέρχονται από Σχολές:

  • Μηχανικών (Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Η/Υ, Αεροναυπηγών, Ναυπηγών, Χημικών, κλπ)
  • Θετικών Επιστημών (Επιστήμης Η/Υ, Φυσικών, Μαθηματικών κλπ)

και έχουν ουσιαστικό εφόδιο την ικανότητα αναλυτικής (δηλ. μαθηματικής) προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων. Γνώσεις Αυτομάτου Ελέγχου και Επιστήμης & Τεχνολογίας Η/Υ θεωρούνται ως σημαντικό πλεονέκτημα. Επιθυμητή επίσης είναι η διάθεση ανάπτυξης ηλεκτρομηχανικών πειραματικών διατάξεων.